Analog vs Digitalvåg

Låt oss först som sist slå fast det faktum att själva vägningen oftast sker på samma sätt i de båda våg typerna, det är presentationen
av resultatet som skiljer de olika vågtyperna från varandra.
Båda två vågtyperna har någon form av stabilisering, när det gäller den analoga vågen, är denna försedd med en
magnet stabilisering.
Digitalvåg har även den en form stabilisering, förmodligen även denna väg använder en magnet stabilisering.
Stabilisering är till för att respektive våg snabbt ska kunna presentera ett avläsbart resultat, utan att stå och svänga fram och tillbaka.
Den digital vägens fördel är naturligtvis att den presenterar ett resultat som är direkt avläsbart, medan den analoga vågen
har större källa till en felaktig, oftast uppskattat vikt.
Användningen av just dessa två vågtyper i testet är motiverat av att de flesta på marknaden förekommande vågar är uppbyggda och
fungerar på likartat sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *